Specialisaties2019-02-13T14:20:48+00:00

WESTHOFF ADVOCATEN – AMSTERDAM

RECHTSGEBIEDEN

AMBTENARENRECHT

Het ambtenarenrecht is het arbeidsrecht van werknemers die bij de overheid werkzaam zijn. Het rechtsgebied wordt beheerst door het bestuursrecht en vereist – vanwege de van het arbeidsrecht afwijkende regelgeving – specifieke kennis en ervaring.

Bij Westhoff Advocaten kunt u als overheidswerknemer en als overheidswerkgever adequate juridische bijstand verwachten bij problemen op de volgende gebieden:

• aanstelling
• functiewaardering, inschaling en beloning
• integriteit
• ziekte- en verlof
• reorganisatie
• disciplinaire straffen
• schorsing en ontslag
• werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en (vervroegd) pensioen
• beëindigingregelingen
• mediation

ARBEIDSRECHT

De arbeidsrecht specialisten staan zowel particulieren als bedrijven bij op verschillende gebieden van het arbeidsrecht waaronder:

• arbeidsovereenkomstenrecht (opstellen en wijzigen van contracten)
• individueel en collectief ontslagrecht
• ontslagvergoedingen
• cao-recht
• de problematiek met betrekking tot arbeidsongeschiktheid
• flexibele arbeidsrelaties
• freelance-, oproep-, en uitzendovereenkomsten
• concurrentie- en overige bedingen

SOCIAAL VERZEKERINGSRECHT

Sociaal Verzekeringsrecht Sociaal Verzekeringsrecht is een rechtsgebied dat betrekking heeft op diverse soorten uitkeringen. Dit zijn uitkeringen die worden verstrekt door de gemeente, Dienst Werk en Inkomen, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank.

Hierbij moet u denken aan uitkeringen als:

• bijstand (WWB)
• arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WIA, WAO, Wajong, IOAW, IOAZ, WIK, WAZ, WAZ, Ziektewet)
• werkloosheidsuitkeringen (WW)
• kinderbijslag (AKW)
• ouderdomsuitkeringen (AOW)
• nabestaandenuitkering (ANW)

Wordt een uitkering geweigerd, ingetrokken of krijgt u een maatregel of een verplichting opgelegd waar u het niet mee eens bent, dan kunt u bij ons terecht voor advies of bezwaar/beroep.

Het indienen van bezwaar/beroep is aan wettelijke termijnen gebonden. Het is van groot belang dat u tijdig contact opneemt, zodat binnen de termijn maatregelen genomen kunnen worden.

Heeft u een juridische vraag? Vraag het een van onze experts.

Vraag een expert

SPECIALISATIES

Bijstand (WWB)

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen (WW)

Kinderbijslag (AKW)

Ouderdomsuitkeringen (AOW)

Nabestaandenuitkering (ANW)

Arbeidsovereenkomstenrecht

Individueel en collectief ontslagrecht

Ontslagvergoedingen

CAO-recht

Problematiek m.b.t. arbeidsongeschiktheid

Flexibele arbeidsrelaties

Freelance-, oproep-, en uitzendovereenkomsten

WAT KUNNEN WE VOOR U BETEKENEN?

Bent u geïnteresseerd in één van onze diensten? Via de onderstaande knop vind u onze contactinformatie.

CONTACT
Deze website maakt gebruikt van analytische cookies. Prima