Specialisaties2019-04-17T15:06:16+00:00

SPECIALISATIES

AMBTENARENRECHT

Het ambtenarenrecht is het arbeidsrecht van werknemers die bij de overheid werkzaam zijn. Het rechtsgebied wordt beheerst door het bestuursrecht en vereist – vanwege de van het arbeidsrecht afwijkende regelgeving – specifieke kennis en ervaring.

Bij Westhoff Advocaten kunt u als overheidswerknemer en als overheidswerkgever adequate juridische bijstand verwachten bij problemen op de volgende gebieden:

• aanstelling
• functiewaardering, inschaling en beloning
• integriteit
• ziekte- en verlof
• reorganisatie
• disciplinaire straffen
• schorsing en ontslag
• werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en (vervroegd) pensioen
• beëindigingregelingen
• mediation

ARBEIDSRECHT

De arbeidsrecht specialisten staan zowel particulieren als bedrijven bij op verschillende gebieden van het arbeidsrecht waaronder:

• arbeidsovereenkomstenrecht (opstellen en wijzigen van contracten)
• individueel en collectief ontslagrecht
• ontslagvergoedingen
• cao-recht
• de problematiek met betrekking tot arbeidsongeschiktheid
• flexibele arbeidsrelaties
• freelance-, oproep-, en uitzendovereenkomsten
• concurrentie- en overige bedingen

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT

Socialezekerheidsrecht is een rechtsgebied dat betrekking heeft op diverse soorten uitkeringen. Dit zijn uitkeringen die worden verstrekt door het UWV, de SVB en de gemeente (sociale dienst).

Hierbij moet u denken aan uitkeringen als:

• arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WIA, WAO, Wajong, ZW)
• werkloosheidsuitkeringen (WW)
• bijstand (PW)
• kinderbijslag (AKW)
• ouderdomsuitkeringen (AOW)
• nabestaandenuitkering (ANW)

Wordt een uitkering geweigerd, ingetrokken of krijgt u een maatregel of een verplichting opgelegd waar u het niet mee eens bent, dan kunt u bij ons terecht voor advies of bezwaar/beroep.

Het indienen van bezwaar/beroep is aan wettelijke termijnen gebonden. Het is van groot belang dat u tijdig contact opneemt, zodat binnen de termijn maatregelen genomen kunnen worden.

JONGGEHANDICAPTEN / WAJONG

Jonggehandicapten zijn mensen die al op jonge leeftijd (voor hun 18de verjaardag) arbeidsongeschikt zijn geworden. Voor hen biedt de Wajong een bijzondere uitkering.

Om voor een Wajong-uitkering in aanmerking te komen moet de jonggehandicapte ‘duurzaam geen arbeidsvermogen’ hebben. ‘Geen arbeidsvermogen’ wil zeggen dat de jonggehandicapte zelfs niet in staat is om in een beschutte omgeving te werken. Met ‘duurzaam’ wordt bedoeld dat het niet aannemelijk is dat de jonggehandicapte in de toekomst alsnog arbeidsvermogen kan krijgen.

De beoordeling hiervan is ingewikkeld en vraagt gespecialiseerde kennis. Wij hebben deze kennis in huis en hebben ruime ervaring met Wajong-zaken.

Heeft u een juridische vraag? Vraag het een van onze experts.

Vraag een expert

SPECIALISATIES

Arbeidsongeschiktheid (WIA, WAO, ZW)

Jonggehandicapten (Wajong)

Werkloosheid (WW)

Bijstand (PW)

Kinderbijslag (AKW)

Ouderdomsuitkeringen (AOW)

Nabestaandenuitkering (ANW)

Arbeidsovereenkomst

Individueel en collectief ontslag

Ontslagvergoedingen

CAO-recht

Flexibele arbeidsrelaties

WAT KUNNEN WE VOOR U BETEKENEN?

Bent u geïnteresseerd in één van onze diensten? Via de onderstaande knop vind u onze contactinformatie.

CONTACT
Deze website maakt gebruikt van analytische cookies. Prima