Loading...
Home2020-10-01T22:13:27+00:00

In verband met de Coronacrisis kunnen wij beperkt cliënten ontvangen.
Wij zijn echter wel telefonisch en per e-mail bereikbaar.
Als u stukken wilt afgeven, kunt u die naast de toegangsdeur in de brievenbus doen.

WIE ZIJN WIJ?

Westhoff Advocaten is een advocatenkantoor dat volledig is gespecialiseerd in het sociaal recht. Wij helpen u graag met het uitzoeken van uw situatie, beantwoorden van uw juridische vragen of oplossen van een conflict.

Wij zijn aangesloten bij de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht advocaten (SSZ).

Wij staan zowel cliënten bij uit Amsterdam als cliënten uit heel Nederland.

RECHTSGEBIEDEN

Wij zijn gespecialiseerd in socialezekerheidsrecht, arbeidsrecht en ambtenarenrecht. Lees hieronder meer over deze rechtsgebieden.

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT

De sociale zekerheid is het vangnet dat zorgt voor een inkomen als u niet kunt werken. Bijvoorbeeld als u ziek, arbeidsongeschikt of werkloos bent geworden. U kunt dan recht hebben op een uitkering op grond van de ZW, WIA of WW of recht op bijstand op grond van de Participatiewet (PW). Onze advocaten hebben veel ervaring met deze zaken.

Lees meer

ARBEIDSRECHT

Arbeidsrecht gaat over alles wat te maken heeft met werk, zoals de arbeidsovereenkomst, CAO en ontslag. Wij helpen zowel particulieren als bedrijven met deze zaken.

Lees meer

AMBTENARENRECHT

Voor veel werknemers van de overheid gelden andere andere regels dan voor werknemers in het bedrijfsleven. Onze advocaten beschikken over specifieke kennis en ervaring om ambtenaren bij te staan.

Lees meer

PILOT RECHTSBIJSTANDVERZEKERAARS

Rechtsbijstandverzekeraars en Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht advocaten starten samenwerkingspilot.

Vier rechtsbijstandverzekeraars en zes advocatenkantoren, aangesloten bij de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht advocaten, starten een gezamenlijke pilot van één jaar waarin verzekeraars rechtsbijstanddossiers uitbesteden aan advocatenkantoren.

Verzekeraars besteden vaker dossiers uit aan advocatenkantoren waarmee ze veel samenwerken. Uniek aan deze pilot is dat de samenwerking uit meerdere rechtsbijstandverzekeraars en kantoren bestaat. De deelnemende partijen hebben afspraken gemaakt over de kwaliteit, tijdsbesteding en kosten. Het is de bedoeling dat de deelnemende verzekeraars tijdens de pilot 75 dossiers overdragen aan de advocatenkantoren.

Pilot

Het doel van de pilot voor de deelnemers is onder andere om meer inzicht te krijgen in het zaaktype, de daarbij te verlenen rechtsbijstand en tijdsbesteding. Daarnaast stellen deelnemers met het verzamelen van deze data een definitie van kwaliteit en redelijke kosten in dit soort zaken vast waarover tussen beiden consensus  is. Een resultaat van deze pilot kan zijn dat de uitkomsten gebruikt kunnen worden als best practices hulp aan klanten in andere SZ-zaken en aan de advocatuur. Deelnemers meten beiden de kwaliteit van de geleverde rechtshulp in de pilotzaken, onder andere door klanttevredenheidsonderzoeken en peer reviews.

Na één jaar evalueren de deelnemers de pilot en beslissen ze of de pilot al dan niet doorgaat en zo ja, in welke vorm. Tussentijds evalueren de deelnemers het verloop van de pilot.

Deelnemende verzekeraars:

  • ARAG
  • DAS
  • Stichting Achmea Rechtsbijstand
  • Univé

Deelnemende advocatenkantoren:

  • Westhoff Advocaten te Amsterdam
  • Oudegracht Advocaten te Alkmaar
  • Strix Advocaten te Groningen
  • JLM Advocaten te Arnhem
  • Centrum Advocaten te Almelo
  • Zumpolle Advocaten te Utrecht
Deze website maakt gebruikt van analytische cookies. Prima