Socialezekerheidsrecht2020-10-01T22:19:11+00:00

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT

Sociale zekerheid

Sociale zekerheid is het vangnet dat zorgt voor een inkomen in geval van moeilijkheden. Deze uitkeringen worden verzorgd door het UWV, de SVB (Sociale verzekeringsbank) en de sociale dienst van de gemeente.

Zaken waarbij wij u kunnen helpen zijn bijvoorbeeld de weigering of stopzetting van uw uitkering, maar ook als het UWV, de SVB of de gemeente u een boete heeft opgelegd. Heeft u een beslissing ontvangen over uw uitkering, neem dan direct contact met ons op.

Wij helpen u met bijvoorbeeld het indienen van een bezwaarschrift bij het UWV, de SVB of de gemeente of met het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank of de Centrale Raad van Beroep.

Specialisaties

  • arbeidsongeschiktheid (WIA, Wajong, ZW, WAO, WAZ)
  • werkloosheid (WW)
  • bijstand (PW)
  • kinderbijslage (AKW)
  • ouderdomspensioen (AOW)
  • nabestaandenuitkering (Anw)

Advocaten

Deze website maakt gebruikt van analytische cookies. Prima