Disclaimer2019-04-17T14:24:35+00:00

Disclaimer

Ondanks grote zorgvuldigheid kan informatie op deze website op een zeker moment verouderd zijn of anderszins onjuist. Westhoff Advocaten is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor directe en/of indirecte mogelijke gevolgen daarvan. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren voordat u er enige actie op baseert.

Bepaalde verwijzingen op deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, waarover Westhoff Advocaten geen controle heeft. Ook hiervoor draagt Westhoff Advocaten geen verantwoordelijkheid.

Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u Westhoff Advocaten en diens medewerkers niet aansprakelijk zult stellen voor enige directe en/of indirecte schade samenhangend met deze website. Alle rechten zijn voorbehouden. U kunt ons helpen eventuele fouten te corrigeren door ons een e-mail te sturen met uw bevindingen naar onze webmaster.

Mocht de eigenaar van een site bezwaar hebben tegen het feit dat via deze site van Westhoff Advocaten een link is naar zijn site, verzoeken wij de webmaster contact op te nemen met onze webmaster en wij zullen dan de desbetreffende link verwijderen.

Voor vragen over de website of designwerk mail naar: contact@oldtimerwarehouse.com

Copyright © 2009-2019 Westhoff Advocaten
Alle rechten voorbehouden aan Westhoff Advocaten

Realisatie door Retailcave(.nl)

Niets van deze site mag worden gereproduceerd, in welke vorm en met welk middel dan ook opgeslagen worden, of verspreid worden zonder de toestemming van Westhoff Advocaten in elke vorm waarin het gepubliceerd is.

Deze website maakt gebruikt van analytische cookies. Prima