Ambtenarenrecht2020-01-03T18:19:34+00:00

AMBTENARENRECHT

Ambtenarenrecht

Werknemers van de overheid vallen onder andere regelgeving dan werknemers in het bedrijfsleven. Ook na de invoering van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (WNRA) blijven er ambtenaren van wie de rechtspositie anders is dan die van een werknemer. Onze advocaten beschikken over de specifieke kennis en ervaring om ambtenaren bij te staan.

Zaken waar wij bij u kunnen adviseren en/of begeleiden zijn bijvoorbeeld kwesties met betrekking tot de aanstelling van de ambtenaar, regelingen rondom de rechtspositie, waaronder het salaris en zaken rondom het ontslagstelsel.

Specialisaties

  • aanstelling
  • functiewaardering, inschaling en beloning
  • integriteit
  • ziekte en verlof
  • reorganisatie
  • disciplinaire straffen
  • schorsing en ontslag
  • werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en (vervroegd) pensioen
  • beëindigingsregelingen
  • mediation

Advocaat

Deze website maakt gebruikt van analytische cookies. Prima