Tineke Klijnstra2019-12-09T22:51:07+00:00

Tineke Klijnstra

Contact:

 • Telefoon: 020 – 82 04 222
 • E-mail: mklijnstra@westhoff.nl

Lidmaatschappen en nevenfuncties:

 • 1997 – heden: SSZ Advocaten | Specialisatievereniging Socialezekerheidsrecht
 • 1994 – 2018: docent socialezekerheidsrecht aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA)

Registratie rechtsgebieden

Tineke Klijnstra heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd:

 • Socialezekerheidsrecht
  • werknemersverzekeringen
  • volksverzekeringen
  • sociale voorzieningen

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Achtergrond

Tineke Klijnstra voert ruim 40 jaar praktijk op het terrein van het socialezekerheidsrecht.

Aanvankelijk was zij werkzaam bij het Buro voor Rechtshulp Amsterdam, waar zij aan de wieg stond van de professionele rechtshulpverlening aan mensen die geen dure advocaat  konden betalen. Vanaf 1984 is zij werkzaam bij Westhoff Advocaten.

Van meet af aan heeft bij haar de focus gelegen op het socialezekerheidsrecht. Zij adviseert  over het maken van bezwaar en het instellen van beroep tegen beslissingen van het UWV waarbij een WIA- of WW-uitkering wordt geweigerd of ingetrokken. Of tegen besluiten van de gemeente waarbij een bijstandsuitkering wordt geweigerd of ingetrokken. Daarnaast behandelt zij zaken tegen de SVB over kinderbijslag en Anw-uitkeringen en tegen de belastingdienst over huur- en zorgtoeslag.

Tineke heeft ruimte proceservaring in procedures over het weigeren of intrekken van WIA/WW/ZW/Anw/bijstandsuitkeringen en in procedures tegen het opleggen van boetes wegens het schenden van de inlichtingenplicht.

Stuur een bericht

Deze website maakt gebruikt van analytische cookies. Prima